To spletno mesto ni več podprto v brskalniku Internet Explorer.
Prosimo, odprite stran v brskalniku Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox ali Safari.

Splošni pogoji najema pri CampingVision

Splošni pogoji najema pri CampingVision

Ti splošni pogoji najema veljajo za vse ponudbe počitniških nastanitev v kampu, ki jih kot najemodajalec ponuja družba CampingVision AG ("CampingVision"). 


1. Področje uporabe

CampingVision ponuja stranki najem počitniške nastanitve v kampu v obliki mobilne hišice, šotora, bungalova ali parcele (v nadaljevanju "počitniška nastanitev") kot individualno turistično storitev na podlagi teh splošnih pogojev najema. Za družbo CampingVision kot najemodajalca zadevnega počitniškega objekta ne velja zakon o paketnih potovanjih, zato ji ni treba izdati potrdila o varnosti. Najemna pogodba je sklenjena med družbo CampingVision in stranko ("stranka" / "najemnik"). Najemno pogodbo posreduje posrednik LuxCamp AG. Pred rezervacijo natančno preberite potovalne pogoje!

2. Rezervacija in potrditev rezervacije, obseg storitev, sprememba storitev, dokumenti za najem

2.1 Z naročilom rezervacije stranka podjetju CampingVision ponudi zavezujočo sklenitev najemne pogodbe v zvezi s počitniškim objektom na podlagi opisa objekta na spletni strani LuxCampa in teh splošnih pogojev posredovanja. Naročilo za rezervacijo lahko oddate ustno, pisno ali elektronsko (prek centra za pomoč uporabnikom, ki ga najdete na povezavi Centra za pomoč. Priporočamo, da rezervacijo opravite prek spleta na spletni strani lux-camp.si. 

2.2 Za rezervacije, opravljene prek spleta, velja za sklenitev pogodbe naslednje: postopek spletne rezervacije je stranki pojasnjen na spletni strani lux-camp.si. Med postopkom rezervacije lahko stranka kadar koli spremeni, popravi ali ponastavi svoje podatke. Za ponastavitev celotnega spletnega obrazca za rezervacijo je na voljo tudi ustrezna možnost popravka, katere uporaba bo pojasnjena. S klikom se odpre stran "Cene in rezervacije", na kateri stranka vnese svoje podatke in izbere način plačila. Če želi stranka popolnoma preklicati postopek rezervacije, lahko preprosto zapre okno brskalnika. V nasprotnem primeru lahko izpolni vlogo za rezervacijo. S pritiskom na gumb "Rezerviraj s stroški" stranka pravno zavezujoče odda svoje naročilo za rezervacijo, tako da nastane obveznost plačila stroškov. Po tem ni mogoče spreminjati osebnih podatkov ali osebnih podatkov stranke. Zato mora stranka pred oddajo naročila za rezervacijo poskrbeti, da je pravilno vnesla vse podatke, imena in podrobnosti, kot so e-poštni naslov, (mobilna) telefonska številka ali podatki o plačilu. Stranka običajno prejme elektronsko potrdilo o prejemu naročila za rezervacijo, ki ne pomeni sprejetja pogodbe. Pogodba je v večih jezikih, pri čemer je verodostojna samo pogodba v nemščini. 

2.3 Najemna pogodba začne veljati, ko CampingVision sprejme naročilo za rezervacijo, za katero ni potreben poseben obrazec. Stranka je o sklenitvi najemne pogodbe običajno obveščena z elektronsko potrditvijo rezervacije na trajnem nosilcu podatkov v obliki besedila (npr. e-pošta). Stranka ni upravičena do prejema najemne pogodbe v pisni obliki. Poleg tega lahko družba CampingVision enostavno sprejme naročilo za rezervacijo. 

2.4 CampingVision opozarja, da po podatkih Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) potrošniki nimajo pravice do odstopa od pogodbe pri nakupu storitev v zvezi z dejavnostmi za prosti čas. To pomeni, da najemnik ne more brezplačno preklicati najemne pogodbe za počitniško hišo niti v primeru spletne rezervacije, temveč veljajo le pogodbene ali zakonske pravice do odstopa od pogodbe in odpovedi, ki so določene v tem dokumentu. 

2.5 Stranka mora obvestiti CampingVision ali LuxCamp AG kot zastopnika, če v roku 14 dni pred bivanjem ne prejme potrebnih dokumentov za najem (npr. vavčerja, praktičnih informacij in navodil), ki ji jih je posredoval LuxCamp AG. Stranka je odgovorna za redno preverjanje svoje mape z nezaželeno pošto / e-poštnimi sporočili. Vavčer je treba predložiti na kraju samem ob začetku najema. 


3. Storitve, obseg storitev

3.1 Obseg storitev, ki jih zagotavlja CampingVision, izhaja iz ustrezne ponudbe počitniškega objekta in teh splošnih pogojev ter ustrezne potrditve rezervacije najemniku. Vključuje le predmet najema, ki je naveden v pogodbi, ne pa tudi storitev, ki jih kamp ponuja dodatno in niso del pogodbe. To velja na primer za bazene, zabavo ali objekte in trgovine v kampu, ki niso bili posebej rezervirani in jih ne upravlja družba CampingVision. Prav tako v zgodnji in pozni sezoni lastniki kampov zaradi uradnih ukrepov morda ne bodo mogli zagotoviti vseh atrakcij in vsebin, kot so bazeni, zabava ali trgovine, v kampu. 

3.2 Družba CampingVision si pridržuje pravico, da po sklenitvi pogodbe spremeni dogovorjeno storitev ali od nje odstopi, če je to soglasje o spremembi ali odstopanju razumno za drugo pogodbeno stranko, ob upoštevanju interesov uporabnika, in ni bilo povzročeno v nasprotju z dobro vero.  

3.3 Če rezervirana počitniška nepremičnina ni na voljo, se stranki najprej ponudi druga počitniška nepremičnina enake vrednosti. Če se stranka ne strinja s tem počitniškim objektom, se ji vrne polog ali vsa opravljena plačila. Stranka ni upravičena do odškodnine. 


4. Plačila s strani najemnika, rezervacije v zadnjem trenutku 

4.1 Po prejemu potrditve rezervacije je treba v treh delovnih dneh od datuma potrditve rezervacije plačati akontacijo v višini 25 % cene najema, ki se odšteje od skupne cene. Preostali znesek je treba plačati osem tednov pred začetkom bivanja. Najemnik ima v potrdilu o rezervaciji zabeležen račun, na katerega nakaže akontacijo in preostanek zneska. Pristojbine za preklic, obdelavo in ponovno rezervacijo je treba plačati takoj. Stranka lahko plača z bančnim nakazilom, takojšnjim bančnim nakazilom ali kreditno kartico (MasterCard ali Visa) in po potrebi z drugimi načini plačila, ki so na voljo v sistemu rezervacij. Družba CampingVision ni odgovorna za kakršne koli bančne stroške ali pristojbine, ki jih lahko zaračuna banka stranke, vključno s pristojbinami za obdelavo kreditnih kartic, ki jih stranka dolguje svoji banki. 

4.2 Če se stranka odloči za plačilo s kreditno kartico, ob rezervaciji odobri bremenitev svojega računa s kreditno kartico za polog. Če je družba CampingVision v potrditvi rezervacije izrecno sprejela ta način plačila, se vsako plačilo, ki ga opravi stranka, šteje za začasno plačano, dokler se ne ugotovi, da znesek, ki ga CampingVision prejme z računa kreditne kartice stranke, ni bil bremenjen nazaj v celoti ali delno ali da je bilo njeno poplačilo drugače uveljavljeno. Če pride do povračila zaradi razlogov, za katere je odgovorna stranka, in plačilo ni pravočasno izvršeno, bo stranka v zamudi in družba CampingVision bo upravičena zaračunati vso škodo, ki je nastala zaradi zamude (vključno z vsemi bančnimi stroški, ki so ji bili zaračunani v določenem znesku). Kupec mora sam poskrbeti za pravočasno plačilo ustreznega zapadlega pologa, preostanka ali celotnega plačila s svojo kreditno kartico. 

4.3 Last Minute rezervacije: V primeru last minute rezervacij, narejenih v osmih tednih pred začetkom bivanja ("rezervacije v zadnjem trenutku"), je treba skupno ceno najema za počitniško nepremičnino plačati takoj v celoti, pri tem pa so možni le načini plačila, ki se ponujajo v sistemu rezervacij. V primeru takojšnjega bančnega nakazila mora kupec takoj poslati kopijo bančnega nakazila, ki se opravi elektronsko, s poslano pošto prek centra za pomoč. Za last minute rezervacije si CampingVision pridržuje pravico do pogodbenega odstopa v primeru, da v nasprotju s pričakovanji počitniška nepremičnina ni na voljo. V tem primeru bo kupcu povrnjeno plačilo po izjavi o odstopu od pogodbe s strani CampingVisiona. CampingVision si pridržuje tudi pravico, da ponudi nadomestno nepremičnino za last minute rezervacije po sklenitvi pogodbe, če je ta dogovor o spremembi ali odstopu od prvotno izbrane počitniške nepremičnine razumen za najemnika ob upoštevanju interesov CampingVisiona in ni bil sklenjen v slabi veri. Stranki je na voljo drugačna, brezplačna in podobna nastanitev. Če se stranka s tem ne strinja, lahko odstopi od pogodbe v 24 urah po ponudbi CampingVisiona, pri čemer je priporočljiva prekinitev v besedilni obliki prek centra za pomoč na povezavi Centra za pomoč. Tudi v tem primeru bo kupcu povrnjeno celotno plačilo. Za last minute rezervacije prav tako velja točka 2.4, tako da jih ni mogoče brezplačno preklicati.

4.4 Za pravočasnost plačila se šteje datum prejema sredstev na račun CampingVision.

4.5 Če najemnik ne plača zapadlega predplačila ali preostalega plačila ali ni pravočasno plačal kljub opominu in določenem razumnem roku, ima CampingVision pravico odstopiti od pogodbe in najemniku zaračunati stroške odpovedi v skladu z odstavkom 5.3 in ustrezno odškodnino. Vsi že izdani dokumenti ali vavčerji se lahko razglasijo za neveljavne.

4.6 Stroški, kot so pristojbine ali turistična taksa, ki jih zaračunavajo tretje osebe ali vladne agencije, morajo biti plačane direktno na lokaciji in niso del cene najema.  

4.7. V primeru zgodnje rezervacije znaša prvi obrok 15% vrednosti izbrane ponudbe (provizija je del celotne cene rezervacije). V primeru odpovedi pred 1. februarjem 2023 vam akontacijo vrnemo. Drugi obrok znaša 10% preostalega zneska rezervacije, ki ga je potrebno poravnati do 1.2.2023. Tretje plačilo zapade 8 tednov pred datumom potovanja. V primeru zgodnje rezervacije naše stalne stranke nagradimo s popustom za zvestobo. Za ponudbo popusta za zvestobo veljajo naslednji pogoji. 31.01.2023 ob predhodni rezervaciji lahko dobite 5% popust. Ob rezervaciji vnesite svojo številko stranke. Popust ne velja za rezervacije pri partnerjih Roan, Gebetsroither, Go4Camp, Suncamp in S-Holidays. Za koriščenje popusta zvestobe je potrebna rezervacija za leto 2023 do 02.01.2023. Popust lahko koristijo stranke, ki imajo vsaj 1 rezervacijo za sezono 2022 ali 2 ali več rezervacij predhodno.


5. Odstop s strani najemnika, stroški odpovedi, ponovna rezervacija

5.1 CampingVision najemniku prostovoljno podeli pogodbeno pravico do odstopa od pogodbe, v skladu s katero lahko kadarkoli pred začetkom bivanja odstopi od pogodbe. Priporočljivo je, da odstop od pogodbe elektronsko ali pisno prijavite CampingVisionu. To ne velja za stranke, ki so opravile last minute rezervacijo. Zanje velja samo člen 4.3, zato last minute rezervacij ni mogoče preklicati v skladu s členom 5.

5.2 Stranka lahko ponovno rezervira isto počitniško nepremičnino tudi po odstopu od pogodbe. Zaradi tehničnih razlogov lahko stranka novo rezervacijo ponovno opravi le 48 ur po preklicu stare rezervacije. CampingVision zato ne more zagotoviti nadaljnje razpoložljivosti in enake cene za počitniški objekt. Vedno velja cena v času rezervacije. Pri nobeni rezervaciji ni mogoče upoštevati naknadne spremembe cene, niti v obliki zvišanja niti znižanja cene.

5.3 Če je stranka upravičena do odstopa od najemne pogodbe, v skladu z odstavkom 5. 1, CampingVision izgubi pravico do skupne cene (brez stroškov zavarovanja), vendar je upravičen do plačila odškodnine v skladu s svojimi pogoji odstopa od pogodbe in nastalih stroškov, ki se pojavijo v obdobju med izjavo o odstopu in začetkom najema kot odstotek skupne cene najema, odvisno od datuma odstopa najemnika. Stroški se določijo na naslednji način:

do 46. dne pred začetkom bivanja:                                20 %

od 45. do 36. dne pred začetkom bivanja:                    50 %

od 35. dne do 3. dne pred začetkom bivanja:              80 %

od 2. dne do začetka bivanja

in v primeru neudeležbe:                                               100 %

Najemnik lahko dokaže, da škoda sploh ni nastala ali da je bistveno manjša od obračunanih pavšalnih zneskov. Plačane zavarovalne premije niso del cene najema in se ne vračajo niti v sorazmernem deležu. Družba CampingVision si pridržuje pravico, da v posameznih primerih namesto zgoraj navedenih pavšalnih zneskov zahteva konkretno izračunano nadomestilo, ki je lahko višje od pavšalnega zneska, ki se uporabi v posameznem primeru, in v tem primeru to nadomestilo posebej količinsko opredeli in utemelji, pri čemer upošteva prihranjene stroške.

5.4 Za kritje stroškov odpovedi ali prekinitve bivanja vam CampingVision priporoča, da sklenete zavarovanje za primer odpovedi ali zavarovanje za kritje stroškov asistence, vključno z repatriacijo v primeru nesreče, bolezni ali smrti. Posrednik LuxCamp AG lahko za najemnika uredi takšno zavarovanje pri družbi Campez Couvert. Cena najema ne vključuje zavarovanja za primer odpovedi potovanja. 

5.5 Stranka nima pravice do spremembe pogodbe glede destinacije bivanja, datuma ali nastanitve ali drugih sprememb rezervacije, ki vključujejo tudi spremembo imena ali podatkov ("ponovna rezervacija"). Ponovno rezervacijo lahko zahtevate do 14 dni pred prihodom. Če se CampingVision strinja s spremembo rezervacije, ima pravico zaračunati pristojbino za spremembo rezervacije v višini 30,00 EUR na postopek in stranko do 45 dni pred začetkom bivanja ter od stranke zahtevati vse stroške, povezane s spremembo rezervacije, vključno s stroški lastnika počitniškega objekta. Stranka mora dokazati, da stroški v višini zgoraj navedenih stroškov ponovne rezervacije niso nastali zaradi ponovne rezervacije. Prenosi, ki se izvedejo po izteku navedenega roka, se lahko izvedejo le ob odstopu od pogodbe v skladu s klavzulo 5. 1, v povezavi z odstavkom 5. 3. 

5.6 Če stranka ponovno rezervira počitniško nepremičnino in spremeni bivanje v naslednje leto, bo prejela ustrezno novo potrditev rezervacije v zvezi s spremenjeno najemno pogodbo. Za slednje velja odstavek 5. 1, kar pomeni, da stranka ne pridobi obnovljene pogodbene pravice do odstopa od pogodbe, ki jo je odobrila družba CampingVision, ampak ima le zakonske pravice.


6. Namen najema, število oseb, obdobje najema (prihod in odhod) 

6.1 Najeti počitniški objekt se lahko uporablja samo za počitniške namene in ga lahko zasede število oseb, ki je navedeno v potrditvi rezervacije. To velja tudi za otroke ne glede na starost. V primeru prezasedenosti ima CampingVision pravico zaračunati dodatno razumno pristojbino za obdobje prezasedenosti. Družba CampingVision in najemodajalec lahko presežene osebe izženeta iz počitniškega objekta in zemljišča. Če presežne osebe kljub napotitvi ne zapustijo počitniške namestitve, ima CampingVision razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka v skladu s členom. 9.

6.2 Za rezervacije mladih ali mladih odraslih do 26. leta starosti, pri katerih vsaj dve osebi nimata istega naslova, velja pogoj, da lahko družba CampingVision v primeru naročila rezervacije zahteva dokazilo o družinski, partnerski ali družinski povezanosti, tako da je pogodba sklenjena pod tem odložnim pogojem. Če stranka ne predloži dokazila v roku, ki ga določi družba CampingVision, pogodba preneha veljati. Vsa opravljena plačila bodo nato povrnjena. 

6.3 Najem se sklene le za obdobje, ki je določeno v potrditvi rezervacije. V primeru predčasnega prihoda najemnik nima pravice do predaje počitniškega objekta. Čas prihoda in odhoda je razviden iz vavčerja, ki ga prejme stranka. V primeru poznega prihoda ali predčasnega odhoda se najemnina ali njen del ne povrne. Najeto nepremičnino je treba na dan odhoda najkasneje do 10. ure predati v urejenem in pometenem stanju, smeti pa odvreči. Najemnik je dolžan odstraniti odpadke v skladu s predpisi o ločevanju na kraju samem na označenih mestih. Tudi hladilnike je treba pustiti izpraznjene in očiščene. 

6.4 V vseh kampih je dovoljeno bivati le v prostočasne, turistične namene. Če je rezervacija narejena za namen nastanitve zaposlenih, imajo kampi pravico, da jih ob prihodu zavrnejo.


7. Ravnanje najemnika s počitniškim objektom

7.1 Najemnik mora z najetim počitniškim objektom ravnati skrbno in pazljivo ter ga vedno dovolj zračiti. Kot najemnik je pravno odgovoren za škodo, ki jo je krivdno povzročil na počitniškem objektu, zemljišču, hiši ali inventarju. Sam mora preveriti svoje zavarovanje odgovornosti (glej točko 11. 2) in najemodajalcu na zahtevo predložiti dokazila o tem zavarovanju. Stranka mora kot najemnik ob prihodu preveriti, ali so na počitniški nepremičnini nastale poškodbe, in o tem takoj obvestiti družbo CampingVision ali LuxCamp AG. 

7.2 Najemnik ne sme oddati počitniškega objekta v podnajem

7.3 Vnos hišnih ljubljenčkov (dobro vzgojenih, v hiši in na vrtu) v počitniški objekt je dovoljen le, če je to izrecno navedeno v opisu objekta, če najemnik navede hišnega ljubljenčka ob prijavi in če CampingVision to potrdi v potrditvi rezervacije. Najemnik mora v naročilu za rezervacijo natančno opisati hišnega ljubljenčka, ki ga bo prinesel s seboj (vrsta hišnega ljubljenčka, število, velikost, starost). Družba CampingVision in najemodajalec si vedno pridržujeta pravico, da v posameznih primerih hišnega ljubljenčka na lokaciji ne dovolita, odvisno od posebne narave živali (to ne velja za majhne živali). Živali ne smejo uporabljati postelj, kavčev in sedežev ter bazena. 

7.4 Najemnik mora upoštevati navodila družbe CampingVision v zvezi s počitniškim objektom. To v vsakem primeru vključuje, da ne povzroča hrupa ali drugih nevšečnosti ali težav, uporablja postelje samo s posteljnino in ob odhodu zapusti počitniško hišo, kot jo je našel ob prihodu. Posodo je treba pomiti, tla pomesti in smeti pustiti na določenem mestu. Neupoštevanje navodil daje družbi CampingVision pravico do takojšnje prekinitve pogodbe v skladu z odstavkom 9.

7.5 Po posebnem dogovoru postavljanje (dodatnih) šotorov, počitniških prikolic in mobilnih hišic na zemljišču najete počitniške hiše ni dovoljeno. CampingVision ima pravico zahtevati njihovo takojšnjo odstranitev. V primeru neizpolnjevanja te obveznosti ima družba CampingVision pravico do takojšnje odpovedi pogodbe v skladu z odstavkom 9. 


8. Najemnikova dolžnost prijavljanja napak v počitniški hiši

8.1 Ob prihodu v počitniško hišico mora najemnik takoj obvestiti družbo CampingVision o morebitnih napakah, ki obstajajo ali se pojavijo v času bivanja, in zahtevati, da družba CampingVision odpravi pomanjkljivosti. Družba CampingVision lahko situacijo odpravi tako, da zagotovi nadomestno storitev enake ali večje vrednosti. V vsakem primeru se mora najemnik obrniti tudi na lastnika ali njegovega upravitelja ali predstavnika na kraju samem. Vendar to ne nadomešča pravilnega obvestila o napakah družbi CampingVision.

8.2 Najemnik je dolžan sodelovati v obsegu, v katerem lahko CampingVision prek svojih zastopnikov na kraju samem odpravi nastalo situacijo in jim po potrebi omogoči dostop do počitniškega objekta. Ne sme preprečiti sanacijskega ukrepa; zlasti mora sodelovati pri zagotavljanju, da se s sanacijskim ukrepom prepreči ali vsaj zmanjša škoda. 

8.3 Če najemnik ne prijavi napake na kraju samem in družba CampingVision zaradi neprijavljene napake ne more popraviti situacije, najemnik ni upravičen do znižanja cene ali odškodnine za škodo. Kasnejše napake, ki niso bile prijavljene na kraju samem, ne morejo biti predmet povračila. 

8.4 Dogovori, ki jih stranka sklene z osebjem lastnika/ponudnika nastanitve na kraju samem brez predhodnega soglasja družbe CampingVision ali posrednika LuxCamp AG, za družbo CampingVision niso zavezujoči. 

8.5 Čas obdelave zahtevkov, ki jih vloži stranka, lahko traja od šest do osem tednov. Vse ponudbe za vračilo, ki jih ponudi CampingVision, so vedno ponudbe dobre volje, ki prenehajo veljati, če jih stranka ne sprejme v štirih tednih od predložitve. 


9. Odpoved s strani družbe CampingVision zaradi vedenja najemnika

CampingVision lahko v primeru prenatrpanosti izredno prekine uporabo počitniškega objekta ali izžene presežne osebe. Pogodbo lahko odpove tudi po začetku uporabe, če najemnik kljub opozorilu vztrajno moti izvajanje pogodbe ali če se najemnik ali sostanovalec obnaša v nasprotju s pogodbo do te mere, da je upravičena takojšnja odpoved pogodbe. To velja zlasti, če najemnik kljub opozorilu še naprej uporablja nepremičnino v nasprotju s pogodbo, npr. zaradi prenatrpanosti počitniškega objekta, ali če kljub opozorilu krši hišni red ali znatno moti mir v hiši, ali če najemnik namerno ali iz hude malomarnosti povzroči znatno škodo na pogodbeni nepremičnini. V primeru neposredne nevarnosti ima CampingVision pravico, da agentom na kraju samem naroči, naj vstopijo v počitniški objekt in izvedejo prve ukrepe za preprečitev nevarnosti (npr. odstranitev osjih gnezd).


10. Odgovornost organizatorja, omejitev odgovornosti

Družba CampingVision je odgovorna za namero ali veliko malomarnost. V primeru lahke malomarnosti je družba CampingVision odgovorna le, če je kršena bistvena pogodbena obveznost (glavna obveznost). V primeru rahlo malomarne kršitve pogodbenih obveznosti je odškodninski zahtevek do družbe CampingVision vedno omejen na predvidljivo, pogodbeno tipično škodo v času sklenitve pogodbe glede na vrsto storitve. To velja tudi za rahlo malomarne kršitve dolžnosti s strani zakonitih zastopnikov in pooblaščencev družbe CampingVision. Vse zgoraj navedene omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru odškodnine za škodo zaradi poškodb življenja, telesa in zdravja.


11. Najemnikova dolžnost sodelovanja, zavarovanje odgovornosti najemnika

11.1 Najemnik je dolžan sodelovati v okviru zakonskih določb o dolžnosti zmanjšanja škode v primeru motenj pri izvajanju, da se izogne morebitni škodi ali jo zmanjša na najmanjšo možno mero. 

11.2 Najemnik je odgovoren za škodo v počitniškem objektu ali na njegovem zemljišču, če je sam ali osebe, ki so z njim v počitniškem objektu nastanjene, povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti. Najemniku svetujemo, da preveri, ali njegovo zavarovanje odgovornosti velja tudi v tujini. Najemniku izrecno priporočamo sklenitev takšnega zavarovanja odgovornosti, ki velja tudi v tujini. 


12. Varstvo podatkov, pravice do ugovora

12.1 CampingVision najemnika o obdelavi njegovih osebnih podatkov obvešča v politiki zasebnosti na spletni strani in v svojih obvestilih o zasebnosti. Družba CampingVision pri obdelavi osebnih podatkov upošteva določbe BDSG in DSGVO (Zakon o varstvu osebnih podatkov). Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na osebo osebno (npr. ime, naslov, e-poštni naslov). Ti podatki se obdelujejo, če so potrebni za ustrezno obdelavo najemnikove poizvedbe ali zahteve za rezervacijo, za izvedbo predpogodbenih ukrepov ali za izvedbo pogodbe, ki izhaja iz najemne pogodbe. Obdelava podatkov je za navedene namene dovoljena v skladu s členi zakona. Podatki se brez izrecnega soglasja najemnika ne bodo posredovali nepooblaščenim tretjim osebam. Najemnik ima možnost, da kadar koli pridobi svoje shranjene osebne podatke, zahteva informacije o njih, da jih spremeni, popravi ali izbriše, da omeji njihovo obdelavo, ugovarja njihovi obdelavi, da jih prenese ali da se pritoži nadzornemu organu glede obdelave (vse pravice iz členov 15 do 20 DSGVO). Podatki se izbrišejo, ko niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbe ali ko njihova hramba ni zakonsko dovoljena. Če se osebni podatki najemnika zbirajo na podlagi zakonitih interesov v skladu s 1. stavkom 6. člena DSGVO ima najemnik pravico v skladu z 21. členom DSGVO ugovarjati obdelavi svojih podatkov, če za to obstajajo razlogi, ki izhajajo iz njegovega posebnega položaja. Svojo pravico do ugovora lahko uveljavlja tako, da pošlje pisno sporočilo centru za pomoč (prek povezave Centra za pomoč) ali se obrne na CampingVision na spodnji naslov.

12.2 Najemnik lahko s sporočilom, poslanim preko centra za pomoč, kadar koli brezplačno ugovarja uporabi ali obdelavi svojih podatkov za namene oglaševanja, tržnih ali mnenjskih raziskav ali za namene trženja. 


13. Potni list, vizum in zdravstveni predpisi

CampingVision kot najemodajalec ni dolžan posredovati informacij o potnih listih, vizumih ali zdravstvenih predpisih države, v kateri se nahaja počitniški objekt. Stranka je sama odgovorna za informiranost o potrebnih potnih listih, vizumih in zdravstvenih predpisih zadevne države, na primer z iskanjem informacij na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve. Stranka je odgovorna tudi za pridobitev in nošenje vseh morebitnih uradno zahtevanih potnih dokumentov, kot tudi za potrebna cepljenja ter upoštevanje carinskih in deviznih predpisov. Slabosti, ki nastanejo zaradi neupoštevanja takšnih predpisov (kot je plačilo stroškov odpovedi), nosi sam, razen če je družba CampingVision odgovorna za napačne informacije ali neinformiranje.


14. Končne določbe, opombe

14.1 Najemno pogodbo med najemnikom in družbo CampingVision ureja izključno nemško pravo. Če je najemnik trgovec ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava ali oseba, ki ima stalno ali običajno prebivališče v tujini ali katere stalno ali običajno prebivališče ob vložitvi tožbe ni znano, je dogovorjeno, da je krajevno pristojen Hamburg. 

14.2 Neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev poslovanja ne povzroči neveljavnosti celotne pogodbe. 

14.3 Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov (ODR) za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki jo najemnik najde na spletni strani https://ec. europa. eu/consumers/odr. Družba CampingVision ne sodeluje v postopkih reševanja sporov pred potrošniško arbitražo in ni pravno zavezana k sodelovanju v takšnih postopkih. Notranji pritožbeni postopek ne obstaja.


Center za pomoč najdete na povezavi https://support.lux-camp.eu/hc/sl

Najemodajalec: CampingVision AG, Rue du Bachet 14, 1212 Grand-Lancy, Schweiz, E-Mail: info@campingvision.com; HReg Genf Nr. CH-660-2192912-7, USt.ID: CHE-494.367.817 MWST, pooblaščeni zastopnik: Philippe Jörg

Zastopnik in kontaktna oseba: LuxCamp AG, Telefon: + 386 (1) 777-45-33. Ti splošni pogoji najema so zaščiteni z avtorskimi pravicami.